Заява про наміри | ZI.ua
Акция закончилась

Заява про наміри

2 декабря 2021, 13:48

Заява про наміри

1. Інвестор (замовник) – ТОВ «ГЕНКОІНВЕСТ»

Поштова і електронна адреса: 93411, Луганська область, м.Севєродонецьк, проспект Гвардійський, б.46. e-mail: [email protected]

2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) – «Реконструкція недобудованої будівлі торгівельного комплексу для розміщення торгово-розважального центру з прибудовою по пр. Ломоносова, 150а, м. Костянтинівка». Земельна ділянка не відноситься до охоронної зони.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – на підставі завдання на проектування передбачається реконструкція недобудованої будівлі торгівельного комплексу для розміщення торгово-розважального центру з прибудовою. Об”єкт не становить підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані – система теплопостачання об’єкту від індивідуальної котельні.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – реконструкція недобудованої будівлі торгівельного комплексу для потреб населення.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельнихдо кадастру.

сировинних при будівництві:-щебінь з природного каменю, суміші бетонні готові важкі, розчин цементний важкий, суміш асфальтно-бетонна, металоконструкції. Сировина для будівництва від підприємств України.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):- на період реконструкції від існуючих інженерних мереж до ТУ.

водних: - на період експлуатації: водоспоживання відповідно ТУ.

трудових: будівництво забезпечуватиметься силами українських будівельних і монтажних організацій.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – За рахунок існуючих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням під'їзних шляхів до об'єкту. Транспортне забезпечення відповідно до договорів з експлуатаційними та будівельними організаціями.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами до містобудівних обгрунтувань

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – топографічна підоснова М1:500.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат вплив комплексу робіт з будівництва та експлуатації на клімат і мікроклімат пов'язаний з викидами в атмосферне повітря парникових газів, що утворюються від двигунів автомобілів.

повітряне

Під час будівництва:

- очікується незначний викид забруднюючих речовин: вихлопні гази двигунів будівельної техніки та аерозолі, що утворюються під час електрозварювання.

Під час експлуатації: пропозиції по нормативах гранично допустимих викидах забруднюючих речовин у атмосферне повітря зазначені в проекті і не перевищує допустимі нормативи. Вплив на атмосферне повітря не перевищує ГДК.

Водне:
На період будівництва:

– для санітарно-побутових і службових приміщень використовують тимчасові пересувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання та каналізування буде підключено відповідно до ТУ.

Миття, заправка і технічне обслуговування будівельної техніки повинні проводитися на спеціалізованих підприємствах, поза об’єктом.

На період експлуатації: - водопостачання від існуючих мереж відповідно до ТУ.

грунтпри експлуатації негативний вплив на грунт не очікується за рахунок передбачених охоронних заходів: всі покриття на території передбачені з дрібнозернистого асфальтобетону, оздоблення фасадів.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив на рослинний світ буде визначено відповідно до постанови №1045 від 01.08.2006р.

навколишнє соціальне середовище (населення)проектована діяльність змінить на краще сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови праці;

навколишнє техногенне середовище – навантаження на об'єкти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об'єкти в зоні спостереження не викликатиме ніяких обмежень у їх діяльності. На техногенне середовище впливи відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

На період будівництва:

-відходи видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими організаціями в місця погодження.

На період експлуатації:

- побутові відходи та пакувальні за класифікатором 7730.3.1.01 будуть вивозитись по договору.

11. Обсяг виконання ОВНС – в відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств. Основні положення проектування”.

12. Участь громадськості – замовнику необхідно забезпечити інформування населення з питань будівництва об’єкта містобудування.

    

 

 

Другие записи автора