Призов на строкову військову службу | ZI.ua
Акция закончилась

Призов на строкову військову службу

25 марта 2021, 14:18

Призов на строкову військову службу

1. Організація проведення призову на строкову військову службу у 2021 році. Терміни строкової військової служби. Терміни весняної призовної кампанії.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2021 № 71/2021 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році” (зі змінами) на території Донецької області з 01 квітня 2021 року  сплановано провести призов громадян України на строкову військову службу.

 У відповідності до вимог чинного законодавства призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.

Термін строкової служби на який призиваються громадяни України на сьогоднішній день складає:

для громадян які мають освітній рівень до бакалавра включно - до 18 місяців

для громадяни які мають освітній рівень магістра - до 12 місяців

Молоде поповнення під час проведення призовної кампанії буде направлено до Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Особливості цієї призовної компанії полягають в тому, що призовники будуть направлені безпосередньо до військових частин, а не до навчальних центрів Збройних Сил України. Тому кожен призовник вже знає в якій військовій частині він  буде проходити строкову військову службу.

ЗВЕРТАЮ УВАГУ, що Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України та  Указу Президента України від 24 вересня 2014 року № 744, визначено вжиття заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях

Довідково. На комплектування військ (сил) не направляються призовники, які не мають базової загальної середньої освіти, мають низькі морально-ділові якості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживали алкоголем чи вживали наркотичні речовин та у яких під час призову виявлено захворювання, що визначають непридатність до військової служби.

Призовна компанія  триватиме три місяці з 01 квітня по 30 червня.

Відповідно до Указу Президента України з 1 березня 2021 року у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки проводяться підготовчі заходи до чергового призову, а саме всебічне вивченням громадян України, які підлягають черговому призову, їх морально-ділових якостей, стану здоров’я, тощо.

2. З урахуванням карантинних заходів, як буде проводитись призовна компанія?

Під час призовної кампанії в умовах пандемії, яка торкнулась нашого суспільства робиться все можливе, аби зменшити до мінімуму ризик поширення коронавірусної хвороби COVID-19. В умовах карантину ми дотримуємось соціальної дистанції, маскового режиму та інших обмежень встановлених в державі, також на призовній дільниці облаштовані куточок дезінфекції.

3. Які дії призовника коли він отримує повістку? Якщо він вчасно не звернеться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки?

Відповідальність призовників за порушення правил військового обов’язку?

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (з 01 березня 2021 року).

Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

- переведення на роботу в іншу місцевість;

- переїзд на нове місце проживання;

- прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

- направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Адміністративна. Призовники притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до статті 211 Кодексу про адміністративні порушення.

Проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань” передбачено збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку, що буде складати від від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 3 400 грн.).

Кримінальна. У разі неявки призовника без поважних причин у строки встановлені територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та вказані у повістці, до ОЗП для відправлення у військову частину карається обмеженням волі на строк до трьох років (кримінальний кодекс України, стаття 335).

Хотілось звернути увагу, що громадяни, які порушували правила військового обліку, тривалий час не з’являлись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за викликом без поважних причин, під час працевлаштування на військову службу до Збройних Сил України та інших силових структур, а також до органів державної влади, будуть мати певні труднощі з працевлаштуванням, у зв’язку з тим, що під час проведення спеціальної перевірки ( у відповідності до Закону про запобігання корупції) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки буде надаватись інформація, що дані громадяни являються порушниками правил військового обліку та повинні бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

4. Медичний огляд призовників

Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, наступними лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.

Кожному лікарю-спеціалісту надається повністю обладнаний та забезпечений необхідним медичним інструментом і медикаментами кабінет (кімната).

Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти уважно ознайомлюються з медичними документами, одержаними з лікувально-профілактичних закладів, з метою врахування їх відомостей під час оцінки стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем – членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

Придатність призовників до військової служби за станом здоров’я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки.

Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову картку призовника та інші документи, передбачені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

5. Які категорії громадян не підлягають призову? Які довідки та документи для цього потрібні?

Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» отримають право на відстрочку за різними обставинами.

·                  за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);

·                   за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);

·                  для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);

·                   для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову.

за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;

виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);

батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;

після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

письмова заява призовника;

довідка про склад сім’ї (форма-3);

копії паспортів, свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження дітей;

документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи;

медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня подавати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

6. На які соціальні гарантії може розраховувати призовник?

Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

·при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2021 році це – 4540 тис. гривень);

Довідково. Передбачено статтею 21 Закону, а порядок виплати визначено постановою КМУ від 12.08.2015 №587 “Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу”).

·військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу  згідно встановленим норм.

·їм виплачується щомісяця 154 – 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.

·при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 – до 1 960 грн. залежно від в/звання і посади).

Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 – до 2 940 грн.)

·Їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)

·час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;

·за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;

·за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

·після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);

у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали)

Довідково. Пункт 3 статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 (із змінами).

Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.

Довідково. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.

Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників,

Інші соціальні пільги, передбачені для в/службовців або членів сімей в/службовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання в/службовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової в/служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

 

 

Другие записи автора