Конкурс на отримання грантів “Підтримка ініціатив громадянської освіти” | ZI.ua
Акция закончилась

Конкурс на отримання грантів “Підтримка ініціатив громадянської освіти”

эколог, активист
26 февраля 2017, 08:44

Цей конкурс заявок є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт. Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Коротка інформація

Громадянська освіта є фундаментальною передумовою будь-якої демократичної реформи, що стосується усіх верств суспільства. Проте недостатній рівень громадянської освіти та залучення громадян як і раніше залишається проблемою для українського суспільства. Для того, щоб вибудувати в українців почуття причетності та базового розуміння їх ролі в демократичному суспільстві, програма «Долучайся!» спрямовує свої зусилля на підвищення інформованості, а також надання інструментів і можливостей для активного залучення громадян. Навчання громадян інструментам і перевагами громадянської освіти збільшить ймовірність того, що вони стануть більш відповідальними і активніше братимуть участь в успішній трансформації суспільства. Пакт зосереджуватиме свої зусилля на формальній та неформальній освіті, щоб підкреслювати негативні наслідки участі в корупції та заохочуватиме зростання нових поколінь свідомої і активної молоді, а також зміну поведінки серед старших поколінь

Цілі і завдання конкурсу на отримання гранту

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства України , які спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо їх основних ролей, прав та обов’язків у демократичному суспільстві та формування їх мотивованої прихильності його цілям і принципам. Такі ініціативи повинні бути спрямовані на зміцнення механізмів громадського залучення, посилення анти-корупційного громадського моніторингу та нагляду і покращення рівня громадської участі.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:

 • стимулюють громадянську сміливість, знання і навички серед громадськості;
 • зміцнюють потенціал та участь громадян у діалозі з питань розробки нормативно-правових актів, громадського моніторингу і нагляду в цілях сприяння реалізації національної програми реформ;
 • заохочують залучення громадян до ефективних національних, регіональних і місцевих громадянських коаліцій та ініціатив;
 • підтримують організації, мережі та коаліції у плануванні програм з урахуванням ґендерних питань та інклюзивності.

Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

 • онлайн-/офлайн-, аудіо-візуальні тренінги;
 • позакласна просвітницька діяльність щодо механізмів громадянської участі;
 • освіта для молоді та дорослих у сфері прав та обов’язків громадян;
 • підвищення рівня інформованості та залучення громадян до боротьби з корупцією;
 • програми медіа-, фінансової-та громадянської грамотності;
 • інформування громадян про процес впровадження реформ через регіональні та місцеві засоби масової інформації;
 • підвищення рівня чутливості широких верств населення до питань інтеграції осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, представників ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів, трансгендерних осіб та осіб інтерсекс), а також інших вразливих груп.

Очікувані результати:

 • збільшено кількість громадян, залучених до діяльності громадянського суспільства та громадянської активності;
 • підвищено рівень обізнаності громадян щодо механізмів залучення громадян;
 • збільшено кількість громадян, які готові спрямувати більше зусиль на боротьбу з корупцією;
 • підвищено рівень громадянської грамотності в Україні;
 • підвищено представництво вразливих груп населення у процесах прийняття рішень, громадського нагляду та загалом у житті громад.

Критерії відповідності:

 • офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства (ОГС) або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України із стійкою організаційною та операційною структурою;
 • доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж і охоплення різних верств населення через громадянську освіту та залучення громадян;
 • доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ, в тому числі боротьби з корупцією;
 • досвід розробки та використання різноманітних інструментів для залучення громадян.

Критерії відбору:

 • відповідність заявленим цілям конкурсу;
 • стійка організаційна структура;
 • доведена здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору та представників різних верств населення;
 • продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами;
 • прагнення до досягнення сталих результатів, які триватимуть після закінчення проекту.

Перевагу буде надано проектам, які:

 • включають широке коло зацікавлених осіб в якості партнерів (у тому числі державні органи, засоби масової інформації, підприємства тощо);
 • демонструють здатність впливати та містять план сталого розвитку;
 • пропонують інноваційні підходи до виконання завдань конкурсу.

Орієнтовна тривалість гранту: до 9 місяців.  

Розмір гранту: Пакт планує підтримати до 25 ініціатив з середнім бюджетом $20,000 кожна.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 6 березня 2017 року, 17:00.

Будь ласка, завантажте та використовуйте форму заявки на отримання гранту, форму бюджету та форму описової частини бюджету за цим посиланням: http://bit.ly/2ks04KB. Грантові пропозиції приймаються за електронною адресою [email protected] з темою листа: «Відповідь на конкурс ініціатив з громадянської освіти».

Важливо знати, що:

 • в рамках цього конкурсу Пакт не може надавати гранти підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;
 • дослідження може бути одним з інструментів, але не єдиним завданням проектної пропозиції;
 • проектні пропозиції повинні бути подані українською або англійською мовою;
 • заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;
 • рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;
 • подані пропозиції не можуть бути повернені або розглянуті повторно.

Питання:

Запитання стосовно цього конкурсу надсилайте на електронну адресу [email protected] не пізніше 20 лютого, 17:00 із чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Пакт не зобов’язується надавати роз’яснення щодо запитань, які надійдуть після цієї дати. Відповіді будуть надані до 23 лютого, 18:00. Для того, щоб забезпечити справедливість і прозорість процесу подачі грантових пропозицій, Пакт не надаватиме попередніх оцінок стосовно відповідності заявників, їхніх дій або окремих видів діяльності. Пакт не надаватиме жодних особистих відповідей на запитання. Усі питання та відповіді, а також інші важливі повідомлення для заявників у процесі оцінки, будуть відправлені всім заявникам, які надіслали питання.

Другие записи автора