АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2017 р. | ZI.ua
Акция закончилась

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2017 р.

эколог, активист
13 марта 2017, 09:08
Місто Маріуполь

Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

У лютому було відібрано і проаналізовано 1600 проб атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за лютий місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ПДКс.д. по формальдегіду (3,7 ПДКс.д.). Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському і Лівобережному районах; діоксиду азоту в Кальміуському районі та по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У лютому було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 16 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я).

Несприятливі метеоумови в лютому спостерігалися протягом 23 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У лютому 2017 року порівняно з січнем 2017 року можна відзначити, що концентрації пилу і фенолу – підвищилися, середньомісячні концентрації оксиду вуглецю та формальдегіду — знизилися, а концентрації всіх інших забруднювачів залишилися на колишньому рівні.

Порівнюючи середньомісячні концентрації за лютий 2016 року і лютий 2017 року можна відзначити підвищення концентрацій діоксиду азоту, фенолу і формальдегіду та зниження концентрацій – пилу і оксиду вуглецю. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки й аміаку залишилися на колишньому рівні.

Місто Краматорськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2016 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1476 проб.

Треба відзначити, що підвищений рівень забруднення спостерігався в районі Нового Світу та с. Жовтневий, де ІЗА склав 6,8 та 5,9 відповідно. Високий рівень забруднення спостерігався в зоні розташування ПСЗ №3 (Соцмісто) та ПСЗ №5 (Старе місто), для яких ІЗА дорівнював 9,6 та 9.0.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,3 рази та діоксиду азоту у 1,4 рази.

Відсоток повторюваності перевищення максимально-разової ГДК з діоксиду азоту 3,0 %, фенолу 3,6 %, оксиду вуглецю 5,2%.

У порівнянні з попереднім місяцем майже всі показники забруднення атмосферного повітря залишилися без змін, показники ж забруднення атмосферного повітря з діоксиду азоту зменшилися.

У порівнянні з попереднім роком у лютому місяці показники вмісту в атмосферному повітрі пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту оксиду вуглецю та фториду водню. Показники забруднення атмосферного повітря з фенолу дещо зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. по 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 760 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий на обох постах спостереження ,як для центру міста ІЗА складає 10,0, так і для району залізничного вокзалу ІЗА дорівнює 8,9.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,7 рази, з діоксиду азоту у 1,5 рази.

Відсоток повторюваності перевищення максимально-разової ГДК з фенолу 2,9 %, оксиду вуглецю 6,25%.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду сірки, пилу, оксиду вуглецю залишилися без змін. Значення вмісту фенолу та формальдегіду оксиду азоту зменшилося. Значення вмісту фториду водню та формальдегіду збільшилося.

У порівнянні з лютим минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу, оксиду вуглецю, фториду водню, фенолу, діоксиду азоту Збільшився показник вмісту формальдегіду. Значення вмісту діоксиду сірки зменшилося.


Огляд забруднення морських вод прибережної зони р. МаріуполяУ лютому, при відборі проб з берега, було виявлено перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць, за вмістом нафтопродуктів, фенолів та азоту нітритного.

Вміст у морській воді НП було відзначено на всіх станціях контролю ОГСНК:
— максимум на ст. 32 (район пляжу, поблизу СРЗ) – 2,7 ГДК;

— на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 2,1 ГДК ;

— на ст. 33 (канал порту ПАТ «МК «Азовсталь») – 2,0 ГДК;

— на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,5 ГДК.

Забруднення морської води фенолами було зафіксовано на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 1,5 ГДК.
Підвищений вміст у морській воді азоту нітритного в лютому спостерігалося на трьох станціях:
— максимум на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 2,3 ГДК;

— на ст. 32 (район пляжу, поблизу СРЗ) – 2,2 ГДК

— на ст. 33 (канал порту ПАТ «МК «Азовсталь») – 2,0 ГДК.

Середньомісячна вміст СПАР та азоту амонійного в морській воді не перевищувала 0,2 і 0,5 ГДК, відповідно.
Температура морської води в прибережній частині моря на початку місяця змінювалась від — 0,5 до 0,2 0С, а до кінця місяця склала — 0,2 ÷ 3,0 0С. У гирлі річки Кальміус температура води змінювалася від 1,0 до 3,6 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячна вміст розчиненого у воді кисню в лютому перебувало відповідно до сезонної нормою і склало 13,47 мг/дм3 (98 % насичення).Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус

в районі м. Маріуполя.Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус і Кальчик був проведений 6 лютого на семи станціях контролю. Дані наведені в таблиці 4 по станціях відбору проб. Результати аналізів по 31 інгредієнту показали: зафіксовані випадки ВЗ за сульфатів (> 1000 мг/дм3) на всіх станціях контролю.

Перевищення ГДК були отримані:

по нафтопродуктах (> 0,05 мг/дм3) — на п’яти станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р., в п. Сартана та п. Кременівка);

по фенолу (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях, крім станцій в п. Старий Крим та в п. Кременівка;

по азоту нитритному (> 0,20 мг/дм3) — на всіх станціях, крім станцій в п. Кременівка і в п. Старий Крим;

за сульфатів (> 100 мг/дм3) — на всіх станціях;

по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на всіх станціях;

за хлоридів (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. і 5.2 км вище гирла р. Кальчик).

Другие записи автора